11 February 2009

tertuju dan pasti,...

Tanpa kata,...
Nikmat,...
Langkahan Yang terarah,...
Tak gundah atau risau,....
Biarlah,...
Semua mempunyai aturan,..
Aku,...Kita,...
Semua hanya menjalani,....
Sebuah satu dari kepastian,...

No comments: